راهنمای مراجعین

دکتر رضا کفاش نیری

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص اوروانکولوژی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ اروانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱
  • تخصص اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۷
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ۱۳۸۱

دریافت نوبت