راهنمای مراجعین

دکتر رضا مفتخری کاشانی

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اینترونشن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيپ اينترونشن کارديولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران, ۱۳۹۰
  • فوق تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي, ۱۳۸۶
  • تخصص بيماري هاي داخلي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي, ۱۳۸۲
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي تهران,۱۳۷۵

دریافت نوبت