راهنمای مراجعین

دکتر رضا حاج منوچهری

تخصص:

  • تخصص داخلی مغز و اعصاب

سوابق تحصیلی:

  • تخصص داخلی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ۱۳۹۰
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۱

دریافت نوبت