راهنمای مراجعین

دکتر رضا تاجیک

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اینترونشن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ اینترونشن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۴
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۰

دریافت نوبت