راهنمای مراجعین

دکتر ربابه بیات

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اکوکاردیوگرافی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ اکوکارديولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۸۵
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۸۳
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي زنجان , ۱۳۷۷

دریافت نوبت