راهنمای مراجعین

دکتر رامین بقایی تهرانی

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی
  • فوق تخصص جراحی قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • دوره تکمیلی جراحی قلب و عروق دانشگاه فرانسه، ۲۰۰۳
  • فوق تخصص جراحی قلب و عروق بیمارستان قلب شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۰
  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی) دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۷۱

دریافت نوبت