راهنمای مراجعین

دکتر دیانا طاهری

تخصص:

  • متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
  • فلوشیپ پاتولوژی کلیه از دانشگاه هاروارد
  • فلوشیپ پاتولوژی اورولوژی از دانشگاه جانز هاپکینز

سوابق تحصیلی:

  • پزشک عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران: سال 1374
  • تخصص پاتولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: سال 1380
  • فلوشیپ پاتولوژی کلیه؛ دانشگاه هاروارد آمریکا، سال 1390
  • فلوشیپ پاتولوژی اورولوژی؛ دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، سال 1395

دریافت نوبت