راهنمای مراجعین

دکتر حمیدرضا صفایی

تخصص:

  • تخصص اطفال
  • فوق تخصص نفرولوژی کودکان

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی) دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۲
  • تخصص ( کودکان ) دانشگاه علوم پزشکي زاهدان, ۱۳۷۹
  • MD ( پزشکي عمومي ) دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ۱۳۷۱

دریافت نوبت