راهنمای مراجعین

دکتر حسین صفاری

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص پیوند کلیه

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيب پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۹۴
  • تخصص ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۳۹۰
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي گیلان, ۱۳۸۰

دریافت نوبت