راهنمای مراجعین

دکتر حسین شاهرخ

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص اوروانکولوژی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ پیوند کلیه
  • تخصص ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران، ۱۳۶۵
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۵۷

دریافت نوبت