راهنمای مراجعین

دکتر حسین سامی

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص بازسازی مفصل زانو و لگن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ جراحی بازسازی مفاصل زانو و لگن سوییس، ۱۳۸۶
  • تخصص جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۹

دریافت نوبت