راهنمای مراجعین

دکتر حسین اخیاری

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص اندویورولوژی
  • فوق تخصص لاپاراسکوپی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيب اندوارولوژی و لاپاراسکوپي دانشگاه علوم پزشکي تهران, ۱۳۹۰
  • تخصص ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۸۷

دریافت نوبت