راهنمای مراجعین

دکتر حسن درتاج

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی شانه

سوابق تحصیلی:

  • جراحی ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰

دریافت نوبت