راهنمای مراجعین

دکتر حبیب اله میرزا بابایی

تخصص:

  • فوق تخصص اکوکاردیوگرافی
  • فوق تخصص اینترونشن

سوابق تحصیلی:

  • دوره تکمیلی آنژیوگرافی کشور بلژیک و هلند, ۱۳۷۴
  • دوره تکمیلی اکو کاردیو گرافی کشورنروژ, ۱۳۶۹
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۶۷
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ۱۳۵۹

دریافت نوبت