راهنمای مراجعین

دکتر بابک فرهمند

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی) دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷

دریافت نوبت