راهنمای مراجعین

دکتر ایمان قماشی

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی زانو

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص جراحی زانو دانشگاه علوم پزشکی ایران , ۱۳۹۴
  • تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکي تهران , ۱۳۹۰
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکی تهران , ۱۳۸۳

دریافت نوبت