راهنمای مراجعین

دکتر امیر سبحانی عراقی

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی شانه

سوابق تحصیلی:

  • رتبه اول بورد تخصص ارتوپدی در کشور
  • فلوشیپ جراحی شانه، آرنج و آرتروسکوپی شهرهایدلبرگ، دربزرگترین مرکزدانشگاهی کشور آلمان، ۱۳۹۵-۱۳۹۶
  • فلوشیپ جراحی شانه و آرتروسکوپی کشور اتریش، ۱۳۹۳-۱۳۹۴
  • جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت نوبت