راهنمای مراجعین

دکتر امیرمحمد عارف پور

تخصص:

  • تخصص رادیوتراپی آنکولوژی
  • تخصص داخلی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی پاریس، ۱۳۸۵
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۴

دریافت نوبت