راهنمای مراجعین

دکتر الهه رنجبریان

تخصص:

  • تخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی:

  • تخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۰
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۷۴

دریافت نوبت