راهنمای مراجعین

دکتر الهام لوطی شارخ

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اینترونشن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيپ اينترونشن دانشگاه علوم پزشکي ايران،۱۳۹۰
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي ايران، ۱۳۸۲
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۸

دریافت نوبت