راهنمای مراجعین

دکتر الهام سادات موسوی

تخصص:

  • متخصص پزشکی ورزشی

سوابق تحصیلی:

  • تخصص پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکي ایران, ۱۴۰۰
  • MD ( پزشکي عمومي ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ۱۳۸۳

دریافت نوبت