راهنمای مراجعین

دکتر اسمعیل اصدق پور

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی
  • فوق تخصص جراحی قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

دریافت نوبت