راهنمای مراجعین

دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص پیوند کلیه

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹
  • تخصص اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۵

دریافت نوبت