راهنمای مراجعین

دکتر آرشیا شاه محمدی

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۴
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی آزاد واحد تهران, ۱۳۷۴

دریافت نوبت