راهنمای مراجعین

جشن پایان سال

به منظور تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش کارکنان محترم بیمارستان در سال 1402، جشن باشکوهی از طرف اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در تاریخ 22 اسفند ماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد