راهنمای مراجعین

تقدیر از بیمارستان محب مهر در مدیریت کاهش مصرف برق

نظر به اینکه بیمارستان محب مهر با تلاش مدیران و کارکنان ارزشمند در تابستان 1402 با مدیریت مصرف برق، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ را در کاهش مصرف یاری نمود، مراتب این مشارکت طی نامه شماره 2630/25/3 مورخ 29/11/1402 مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است. لذا این افتخار را به تمامی دست‌اندرکاران این امر مهم تبریک عرض می‌نماییم.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد