راهنمای مراجعین

گرامیداشت روز مددکار

به مناسبت روز مددکار، تیم مدیریت و رهبری بیمارستان در تاریخ 7 بهمن ماه از واحد مددکاری و حقوق‌گیرندگان خدمت بازدید به‌عمل آورده و ضمن تبریک این روز، از زحمات کارکنان این حوزه  تقدیر نمودند.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد