راهنمای مراجعین

پویش ملی اندازه‌گیری قند و فشارخون

پویش ملی اندازه‌گیری و کنترل قند و فشارخون از روز سه‌شنبه 19 دی لغایت شنبه 30 دی ماه در بیمارستان محب مهر برگزار گردید و مراجعه‌کنندگان و کارکنان تحت آزمایشات غربالگری قرار گرفتند.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد