راهنمای مراجعین

گرامیداشت روز حسابدار

به مناسبت روز حسابدار، تیم مدیریت و رهبری بیمارستان در تاریخ 15 آذر ماه از واحد امور مالی، درآمد، صندوق و ترخیص بازدید به‌عمل آورده و ضمن تبریک این روز، از زحمات پرسنل  تقدیر و تشکر نمودند.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد