راهنمای مراجعین

برگزاری همایش دیابت

به مناسبت هفته ملی دیابت مورخ 20 لغایت 26 آبان ماه و روز جهانی دیابت مورخ 23 آبان ماه، همایش دیابت در بیمارستان محب مهر برگزارشد.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد