راهنمای مراجعین

روز جهانی رادیولوژی

به مناسبت 17 آبان، برابر با 8 نوامبر؛ روز جهانی رادیولوژی، تیم مدیریتی بیمارستان با حضور در واحد تصویربرداری، ضمن گرامیداشت این روز از کارکنان کارشناسان و پزشکان این واحد تقدیر و تشکر نمودند.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد