راهنمای مراجعین

گرامیداشت روز جهانی مدیر

همزمان با 24 مهر ماه، روزجهانی مدیر، از معاونین، مشاورین و مدیران بیمارستان تقدیر بعمل آمد.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد