راهنمای مراجعین

گرامیداشت روز بیهوشی

به مناسبت 24 مهرماه، برابر با 16 اکتبر؛ روز جهانی بیهوشی، تیم مدیریتی بیمارستان با حضور در اتاق عمل، ضمن گرامیداشت این روز از کارکنان و پزشکان متخصص بیهوشی تقدیر و تشکر نمودند.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد