راهنمای مراجعین

گرامیداشت روز کارمند

به مناسبت روز کارمند تیم مدیریت و رهبری بیمارستان از واحدهای مختلف بیمارستان بازدید به‌عمل آورده و ضمن تبریک این روز، از زحمات کارمندان تقدیر و تشکر نمودند.

 

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد