راهنمای مراجعین

گرامیداشت روز جهانی خدمات عمومی

23 ژوئن برابر با 2 تیر ماه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان روز جهانی خدمات عمومی نامگذاری شده است. این روز برای بزرگداشت ارزش و فضیلت خدمات عمومی در سطح جامعه، برجسته کردن سهم خدمات عمومی در روند توسعه، تشخیص کار کارمندان عمومی و تشویق جوانان جویای شغل ایجاد شده است. به بهانه این روز، مدیران ارشد بیمارستان با حضور در جلسه‌ای متشکل از مسئولین واحدهای خدمات، مهمانداری، تلفن‌خانه، انبار، تدارکات و لاندری از خدمات این گروه‌ها تقدیر و تشکر نمودند.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد