راهنمای مراجعین

مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمارستان

روز یکشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه مراسم معارفه مدیرعامل جدید موسسه خدمات درمانی محب مهر، جناب آقای دکتر منوچهری با حضور جناب آقای دکتر پازوکی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد