راهنمای مراجعین

روز جهانی بهداشت دست

۵ می، مصادف با ۱۵ اردیبهشت ماه، روز جهانی بهداشت دست نامگذاری شده اشت.

 

شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۳:

با مشارکت همدیگر به اقدامات خود سرعت ببخشیم.

رعایت بهداشت دست سبب نجات جان افراد می‌گردد.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد