راهنمای مراجعین

پزشکان بیمارستان محب مهر:

سرچ گوارش

دکتر سپیده حق ازلی

  • فوق تخصص گوارش
  • تخصص داخلی