راهنمای مراجعین

پزشکان بیمارستان محب مهر:

سرچ قلب

دکتر بهرام لوطی شارخ

  • تخصص قلب و عروق

دکتر عطااله باقرزاده

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص الکتروفیزیولوژی
  • فوق تخصص اینترونشن