راهنمای مراجعین

پزشکان بیمارستان محب مهر:

سرچ غدد

دکتر محمد امیدی

  • تخصص داخلی
  • فوق تخصص غدد و متابولیسم