راهنمای مراجعین

پزشکان بیمارستان محب مهر:

سرچ ارتوپدی

دکتر حسن انصاری

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص تومورهای استخوان و بافت نرم

دکتر مهدی مقتدایی

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی زانو، آرتروپلاستی (تعویض زانو)، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی