راهنمای مراجعین

پزشکان بیمارستان محب مهر:

سرچ آلرژی

دکتر میترا تفکری

  • متخصص کودکان
  • فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی