راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین:

در این بخش تمام صفحاتی که بیماران و همراهان گرانقدر آنان نیاز دارند جمع‌آوری شده تا بتوانند به سهولت به تمام بخش‌های بیمارستان دسترسی داشته باشند.

دریافت اینترنتی نوبت

آموزش

مشاهده نتیجه تصویربرداری و آزمایش

بیمه‌های طرف قرارداد

تعرفه خدمات

راهنمای ملاقات

راهنمای طبقات

راهنمای رسیدگی به شکایات

برنامه درمانگاه

راهنمای پذیرش تا ترخیص

حقوق متقابل بیمارستان و بیمار

راهنمای پوشش کارکنان

جستجوی پزشکان

اطلاعات تماس: