راهنمای مراجعین

خدمات پاراکلینیک بیمارستان محب مهر:

تصویربرداری
 • سونوگرافی
 • رادیولوژی
 • MRI
 • سی‌تی اسکن
 • سنجش تراکم استخوان
 • بیوپسی‌های پروستات و کلیه زیر گاید سونوگرافی
 • FNA (نمونه برداری از تیرویید)
 • TAP پلور و …..
آزمایشگاه
 • آسیب شناسی (پاتولوژی)
 • آزمایش‌های بالینی: بیوشیمی، هماتولوژی
 • بانک خون
 • هورمون شناسی
 • سیتولوژی
 • میکروب شناسی
داروخانه
 • سرپایی و بستری