راهنمای مراجعین

منشور حقوق متقابل در بیمارستان محب مهر:

 1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
 2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
 3. حق انتخاب و تصمیم‌‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
 4. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
 5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

 • شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد
 • بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد
 • فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد
 • بر اساس دانش روز باشد
 • مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد
 • در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت‌های درمانی بیماران‌ باشد
 • مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد
 • به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد
 • توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد
 • در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد
 • با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد
 • در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد
 • در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد
 • در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می‌باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.
 • احتضار به وضعیت بیماری غیر قابل علاج و غیر قابل برگشت اطلاق می شود که مرگ قریب الوقوع اجتناب ناپذیر است.

 

 اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

 

۱-۲) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

 • مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش
 • ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم‌های حمایتی در زمان پذیرش
 • نام، مسؤولیت و رتبه‌ حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر
 • روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار
 • نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان
 • کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند؛ ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان

 

۲-۲) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

 • اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که: تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.) بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد؛
 • بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

 

حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

 

۱-۳) محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:

 • انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط
 • انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
 • شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت
 • قبول یا رد درمان‌های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد
 • اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

 

۲-۳) شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:

انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد؛ پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

 

ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

 • رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد
 • در کلیه‌ مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیه‌ امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد
 • فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند، می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند
 • بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می‌باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.

 

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 • هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید
 • بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند
 • خسارت ناشی از خطای ارائه‌کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود. در اجرای مفاد این منشور در صورتی‌که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.
 • چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما می‌تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.

گروه های آسیب پذیر:

بیمارستان از گروه های آسیب پذیر جامعه، نظیر کودکان، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان، بیماران روانی، گیرندگان خدمت مجهول الهویه، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست و دیگر گروه های در معرض خطر به طور مناسب حمایت می نماید. به طوری که جهت برخورد و مراقبت از تمامی افراد گروههای فوق الذکر دستورالعمل تخصصی تدوین و مورد اجرا قرار می گیرد.

 

گیرنده خدمت در حال احتضار:

بیمارستان به گیرنده خدمت در حال احتضار مراقبت های محترمانه ارائه می نماید.

بیمارستان شرایطی فراهم می کند که گیرنده خدمت در حال احتضار می تواند با همراهان خود در هر ساعت از شبانه روز بطور برنامه ریزی شده ملاقات نمایند.

 

محرمانه بودن اطلاعات:

در بیمارستان تنها گیرنده خدمت، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف گیرنده خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات بیمار دسترسی داشته باشند.

در صورت درخواست گیرنده خدمت تصویر تمام اطلاعات ثبت شده در پرونده بیمار به صورت کپی و یا CD در اختیار بیمار یا همراهان درجه اول وی قرار داده می شود.

 

حفظ حریم خصوصی:

بیمارستان استانداردهای ملی پوشش را برای بیماران رعایت می کند، خانم ها از بلوز و شلوار و روسری و آقایان از شلوار و بلوز استفاده می کنند و در صورت انتقال به اتاق عمل از گان – شلوار و کلاه و لباس یکبار مصرف استفاده می کنند.

جهت انجام پروسیجرهای درمانی حتماً از پاراوان استفاده و حریم و پوشش بیمار حین اقدامات درمانی حفظ می گردد.

در کلیه شیفت ها از پرسنل آقا و خانم استفاده می گردد و حتی المقدور تمامی خدمات توسط پرسنل همگن انجام می گردد و در صورتی که جهت روش درمانی خاص امکان حضور کادر حرفه ای همگن وجود نداشته باشد حضور یک کادر غیر حرفه ای همگن لحاظ می گردد.

در اتاق های ۲ تخته علاوه بر رعایت جنسیت بیماران هنگام بستری شدن حتی الامکان سعی می شود همراهان هم همگن باشند.

مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند پوشانده می شوند .

 

همراه گیرنده خدمت :

در مورد بیماران کودک همراهی یکی از والدین در تمامی مراحل درمان ( تا جایی که بر خلاف ضرورت های پزشکی نباشد ) لحاظ می گردد.

حضور همراهان در کنار بیماران پس از دریافت برگه همراه و هماهنگی با مسئول بخش مربوطه و به شرط عدم اختلال در اقدامات پزشکی لحاظ می گردد.

کلیه همراهان در بخش های بستری هر روز می توانند از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ از بیماران عیادت کنند و در بخش های ویژه با رعایت اصول کنترل عفونت این امر از ساعت ۱۵ الی ۱۶ انجام می گردد.

برگه همراه بیمارشامل مزایای سرو غذا، سرو میان وعده، کاناپه تختخواب شو و تردد در ساعات غیر ملاقات  می باشد.

از آنجائیکه همراهان بیمار از اهمیت ویژه ای برخوردارند، کارشناس نظر سنجی مستقر در بیمارستان همه روزه از همراهان نظر سنجی به عمل می آورد و از نقطه نظرات آنها در راستای بهبود هر چه بیشتر خدمت رسانی به همراهان استفاده می شود.

 

آموزش:

تمام آموزش های مرتبط با بیماری در بدو ورود، حین بستری و حین ترخیص به بیماران داده می شود و در برگه آموزش به بیمار ثبت و اثر بخشی آن ارزیابی می شود.

 

انتخاب آزادانه و مشارکت:

قبل از انجام هر پروسیجر درمانی جهت بیماران اطلاعات لازم در اختیار بیماران قرار داه می شود و بیماران فرصت کافی جهت مشورت و تصمیم گیری آگاهانه و آزادانه دارند.

بیمار و همراه می توانند خودشان پزشک مربوطه را انتخاب کنند و در صورت نیاز به انجام ویزیت علاوه بر پزشکان مرکز، مشاور دومی را نیز بر بالین بیمار حاضر کنند.

 

نحوه دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت:

هزینه خدمات طبق آئین نامه ها و قوانین موجود از گیرنده خدمت اخذ می گردد.

در موارد اورژانسی بدون ملاحظات مالی و بر اساس قوانین جاری بیمارستان خدمات سلامت ارائه می گردد.

گیرنده خدمت در صورت انتقال به سایر مراکز قبلاً از وجود تخصص های لازم جهت درمان، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع می شود و در صورت امکان حق انتخاب دارد.

 

اموال گیرنده خدمت :

اموال شخصی بیماران در نزدیک ترین مکان به بیمار که امکان دسترسی به آن را شخصاً داشته باشند نگهداری می شودبه تمامی بیماران در زمان پذیرش در مورد عدم نگهداری اشیا قیمتی در بیمارستان اطلاع رسانی می گردد و این مطلب در تابلو اتاق بیماران نصب شده است.

 

پذیرش بیمار و فراهم کردن امکانات رفاهی:

ساعات ملاقات همه روزه از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶ می باشد.

در صورت تمایل بیماران به داشتن همراه با تهیه کارت همراه دسترسی به امکانات رفاهی از قبیل تغذیه، میان وعده غذایی و کاناپه تختخواب شو مقدور می باشد.

 1. کارکنان این بیمارستان، خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته و ایمان دارند که رضای خالق وابسته به رضای مخلوق است.
 2. کوشش در به کارگیری و استفاده بهینه از فن آوری های جدید و آماده سازی فضای مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب و ارزنده به مشتریان جزء اولویت های این مرکز است.
 3. صمیمیت و خوشرویی توام با برخورد مسئولانه نسبت به مراجعین و پاسخ گو بودن در مقابل عملکرد وظیفه همه ماست.
 4. تلاش در جهت ارائه خدمت با کیفیت مطلوب، درمان صحیح و به موقع بیماران و تلاش در جهت جلب رضایت آن ها هدف ماست.
 5. وقت شناسی، نظم و آراستگی ظاهری، رعایت نزاکت و احترام نسبت به بیمار وظیفه دیگر ماست.
 6. موفقیت ما در گرو کار گروهی بوده و ارتقاء مستمر کیفیت و توسعه همه جانبه هدف ماست.
 7. این مرکز باور دارد که مشتریان داوران نهایی کیفیت خدمات و دلیل بقاء هر سازمانی می باشند، بنابراین در جهت حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات و نهایت رضایت بیماران تلاش مستمر خواهیم نمود.

از آنجا که توفیق خدمت به بیماران و دردمندان و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرارداد و نجات جان یک انسان، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند منشور حقوق کارکنان و این منشور به معنی اختیار، توانایی و مصونیت است و کارکنان  می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند .

 1. پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند .
 2. پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی براساس اصول علمی و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روش های درمانی اقدام نمایند.
 3. پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند.
 4. پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند.
 5. پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند
 6. پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند.
 7. پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند برخوردار شوند.
 8. پرسنل حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روش های نوین درمانی و آیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.
 9. پرسنل بیمارستان حق دارند در محیطی ایمن از نظر زیر ساخت ها، تجهیزات و امکانات فعالیت نمایند.