راهنمای مراجعین

بیانیه‌های استراتژیک بیمارستان محب مهر:

بیانیه‌های استراتژیک

رسالت:

بیمارستان محب مهر مفتخر است به‌عنوان عضوی از خانواده بزرگ بهداشت و درمان کشور، ضمن بهره‌گیری از سرمایه انسانی توانمند، با ارایه انواع خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی به مراجعین، در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه نقشی کلیدی ایفا نموده و به‌منظور تداوم و ارتقای نقش خود در نظام سلامت کشور و با هدف افزایش اثربخشی خدمات و رضایتمندی گیرندگان خدمت و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان، ضمن به‌کارگیری فناوری‌های نوین، فرایندهای ارایه خدمت خود را به‌صورت مستمر مورد پایش و سنجش قرار داده و آن‌ها را به‌طور مداوم بهبود می‌بخشد

 

چشم انداز:

بیمارستان محب مهر در افق برنامه استراتژیک (سال 1405)، بیمارستانی است چابک و پاسخگو، متکی به سرمایه انسانی توانمند و وفادار، دارای فرایندهای هوشمند، و سرآمد در ارایه خدمات باکیفیت و ایمن به ذی‌نفعان در میان بیمارستان‌های خصوصی کشور.

 

ارزش‌ها:

رضایتمندی ذی‌نفعان

ارتقای مستمر کیفیت

حفظ شان کرامت انسانی

کار تیمی