راهنمای مراجعین

انتقاد و پیشنهاد:

بی‌تردید، ارایه سرویس با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت مددجویان همواره یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت ما بوده است و همواره تلاش همه جانبه‌ای برای تحقق بخشیدن به این هدف صورت گرفته است.

همراه گرامی؛ اطلاعات شما حتی اگر بسیار ناچیز به نظر رسد شاید برای رسیدن به هدفی که ما و شما به دنبال آن هستیم راهنمایی بزرگی باشد .